Missing Items

It is important that you check the content of the parcel before signing the shipping bill. If you do not receive certain items in your order, please do contact us within 24 hours with the following so that we may investigate into the matter:

  • Make a remark on the shipping bill stating the item(s) missing before signing.
  • Keep the shipping bill and take a photo of it.
  • Keep the entire shipping parcel (including the parcel boxes) and take a photo of it with the total weight of the shipment in view.

Please contact us at cheapestmycs@gmail.com along with your order number, your name and the link to the missing item.

 

Kehilangan Barangan

Pembeli digalakkan untuk memeriksa bahawa semua barangan yang dibeli telah dihantarkan sebelum menandatangani bil penghantaran. Sekiranya anda tidak menerima semua barangan yang dibeli, sila hubungi kami dalam masa 24 jam dengan maklumat-maklumat tersebut agar pihak kami dapat memulakan penyiasatan.

  • Tulis dalam bil penghantaran barangan yang tidak sampai sebelum menandatanginya.
  • Simpan bil penghantaran dan ambil foto.
  • Simpan kesemuanya parcel penghantaran (termasuk kotak) dan ambil foto yang menunjuk jumlah berat pakej.

Sila hubungi kami di cheapestmycs@gmail.com dengan no. pesanan, nama anda dan juga link URL bagi barangan yang hilang.