2-Steps Payment Method

2-step-payment

To ensure a faster and more efficient processing of your orders and purchases, cheapestmy.com has employed a payment method that involves 2 steps, as follows:

*Handling fee (service charge) is 9% of the Item Price + China Local Shipping Fee. Please take NOTE that the handling fee is paid during the 1st Payment.

To know more about the China Local Shipping Fee and the International Shipping Cost, please read Delivery and Taxes .

Kaedah Pembayaran Dua Langkah

Bagi menjamin proses pengendalian pesanan anda dengan lebih pantas dan efektif, pihak cheapestmy.com akan menggunakan kaedah pembayaran yang melibatkan dua langkah, seperti berikut:

* Kos Pengendalian (caj perkhidmatan) ialah 9% daripada Harga Item dan Kos Penghantaran Tempatan di China. Sila ambil perhatian bahawa kos pengendalian dibayar dalam Bayaran Pertama.

Untuk maklumat lanjut tentang Kos Penghantaran Tempatan di China dan Kos Penghantaran Antarabangsa, sila rujuk kepada Delivery and Taxes (Penghantaran dan Cukai).